Bỏ lọc
Số/Ký hiệu Tên văn bản Loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Ngày ban hành
331/SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả thi Kiến thức chuyên môn Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018 Thông báo Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 27/03/2018
103 /SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả Kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên và Tổng phụ trách Đội năm 2018 Thông báo Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 09/02/2018
1790 /KH-SGDĐT Kế hoach tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn của giáo viên, tổng phụ trách đội các trường Năm học 2017-2018 Kế hoạch Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 28/11/2017
1558 /SGDĐT-CTTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn CNTT-Tin học Sở GD&ĐT Lai Châu 05/10/2017
Tai lieu Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý giáo dục Penta VB khác CNTT-Tin học Khác 13/09/2017
1572/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh lần năm 2017 Quyết định Chuyên môn UBND tỉnh Lai Châu 19/07/2017
1116/SGDĐT-KT&QLCLGD Thông báo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Quyết định Chuyên môn THPT Sở GD&ĐT Lai Châu 15/07/2017
TB Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm của CBQL, CBCM, giáo viên Thông báo Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 07/06/2017
Tai lieu Tài liệu phục vụ buổi họp Bàn giải pháp giáo dục vùng khó chiều ngày 26/4/201 VB khác Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
610 /SGDĐT-VP Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đăng ký cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
595/SGDĐT-GDMN Tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng cho CBQL và GVMN do Dự án SRPP tổ chức Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
Thông báo Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
583/SGDĐT-GDTrH Thí điểm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng giáo dục trường trung học Công văn Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 27/04/2017
306/QĐ-SGDĐT Bổ nhiệm lại cán bộ - Lò Minh Triều Quyết định Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 27/04/2017
09/TCCB-TH Bổ sung thông tin đội ngũ nhà giáo có thành tích trong các cơ sở giáo dục Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 27/04/2017
267/QĐ-SGDĐT Về việc công nhận kết quả thi, kỳ thi Nghề phổ thông năm 2017 Công văn Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 27/04/2017
599 /KH-SGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn năm 2017 Công văn Chuyên môn Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
596/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy học theo đối tượng vùng miền đáp ứng mục tiêu giáo dục Hướng dẫn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
598 /SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả chấm thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8,9,10,11,12 cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
352/QĐ-UBND Về việc đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
584/SGDĐT-GDTrH Nhắc nhở tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
583/SGDĐT- GDTrH Thí điểm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng giáo dục trường trung học Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
38/HD-CĐN Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu” năm 2017 Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
580/SGDĐT-GDMN Thu thập bài, ảnh về GDMN phục vụ công tác truyền thông Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017
576/SGDĐT-TCCB Đôn đốc triên khai chuyển xếp hạng và lương đối với CBQL, viên chức các đơn vị theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công văn Khác Sở GD&ĐT Lai Châu 24/04/2017