Trung tâm trợ giúp

Bạn có thể gửi yêu cầu trợ giúp thông qua trang yêu cầu trợ giúp.

Giới thiệu

Tài liệu trợ giúp của Penta EMS được chia ra làm 2 loại chính:

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp tài liệu về các câu hỏi trường gặp (FAQ). Bạn nên đọc qua nó trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi, điều này có thể tiết kiệm thời gian cho bạn nếu câu hỏi đó đã được hỏi nhiều lần rồi.

Nếu bạn có nhu cầu trợ giúp thêm, báo lỗi hay có góp ý nào về Penta EMS, chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ cho bạn tại trang yêu cầu trợ giúp. Chỉ cần gửi yêu cầu, nhân viên kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Tài liệu trợ giúp

Dưới đây là tóm tắt các mục trong tài liệu trợ giúp của Penta EMS. Bạn có thể nhấn vào bấn cứ bài viết nào (đường link có màu xanh) để đọc bài viết đó. Mỗi bài viết thường bao gồm 3 phần: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và các bài viết liên quan.

Tài liệu của Penta EMS đang trong quá trình chỉnh lý và sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Mong bạn thông cảm.