Vật lí, hoá học là một bộ môn khoa học thực nghiệm, vì vậy việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học ở trường phổ thông không chỉ là công việc bắt buộc, mà nó còn là một trong những biện pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy học, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Một trong những tác dụng của thí nghiệm là tạo ra sự trực quan sinh động trước mắt học sinh và cũng chính vì thế mà sự cần thiết của thí nghiệm trong dạy học vật lý, hoá học. Các trường phổ thông hiện nay số thiết bị đã bị hỏng nhiểu thiết bị, số thiết bị không đủ, có nhiều thí nghiệm không an toán ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của học sinh. Cùng với TN VL, việc sử dụng các phương tiện dạy học, nhất là các phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học là hết sức cần thiết, đó cũng chính là điều kiện cần thiết nhằm đạt được mục đích dạy học.
Dự án Mô phỏng tương tác do Vật lý gia đoạt giải Nobel, Carl Wieman, sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá. Sử dụng thí nghiệm và các phương tiện hiện đại trong dạy học vật lí, hoá học, sinh học, toán học, khoa học trái đất

Nguồn: PHET

Tags: Thí nghiệm vật lý - hoá học - sinh học

10/03/2017 0 Sở GD&ĐT Lai Châu