Thực hiện theo bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu có các thủ tục sau

Nguồn: Bộ thủ tục hành chính của Tỉnh Lai Châu

Tags: Thủ tục hành chính

09/03/2017 0 Nguyễn Văn Tâm