Hội nghị đánh giá thực hiện các Đề án, Kế hoạch về giáo dục; sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018.

Nguồn: Sở GD&ĐT Lai Châu

Tags: Tin tức

24/01/2018 0 Nguyễn Tâm PGD