Để rút ngắn thời gian, công sức đưa danh sách nhân sự vào phần mềm Penta chúng tôi làm công cụ Convert danh sách nhân sự từ phần mềm staschool ra. Trên cơ sở thực tế phần mềm thống kê staschool đã triển khai toàn tỉnh và có sẵn danh sách nhân sự rồi. Các bước thực hiện như sau

B1:  Mở phần mềm Penta vào mục Thống kê-> Quản lý nhân sự-> Nhập từ Excell->Tải file mẫu tải từ staschool. sau đó Mở file mẫu vừa tải về

B2: Xuất danh sách đội ngũ từ phần mềm staschool ra. Copy toàn bộ danh sách từ file xuất ra từ phần mềm staschool rồi pate vào mẫu danh sách tài xuống từ phần mềm penta

B3: Upload danh sách lên phần mềm bằng cách : Thống kê -> Quản lý nhân sự->nhập từ excell->Chọn tệp ->Nhập từ excell ->Tải lên và kiểm tra-> nếu hợp lệ thì kích vào nút lưu lại còn không hợp lệ hệ thống sẽ yêu cầu chỉnh sửa lại dữ liệu có chỉ rõ sai ở cột nào nội dung gì.

 

 

Nguồn: Admin

Tags: Tin tức

12/09/2017 0 Nguyễn Văn Tâm