Kết quả tổng hợp tỉ lệ chuyên cần hằng ngày

Kết quả tổng hợp tỉ lệ chuyên cần hằng ngày

15/05/2020

Tiện ích Excel - Hỗ trợ nhà trường dành cho office 2007-2010, 2013, 2016

Tiện ích Exel giúp các bạn sẽ có một số ứng dụng cơ bản được nhúng vào Excel như một thành phần của Excel bao gồm các tiện ích sau:

04/12/2017

Bổ sung chức năng cập nhật danh sách nhân sự từ phần mềm staschool

Để rút ngắn thời gian, công sức đưa danh sách nhân sự vào phần mềm Penta chúng tôi làm công cụ Convert danh sách nhân sự từ phần mềm staschool ra. Trên cơ sở thực tế phần mềm thống kê staschool đã triển khai toàn tỉnh và có sẵn danh sách nhân sự rồi. Các bước thực hiện như sau

12/09/2017