Hình đại diện

Kim Xuân Hòa

Đơn vị Tiểu học và THCS xã Pha Mu
Chức vụ Phó hiệu trưởng
SĐT 01698326069
Email None
Địa chỉ Khu 11 - Thị trấn Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu