Hình đại diện

Phạm HỮu Trung

Đơn vị PTDTBT Tiểu học xã Khoen On
Chức vụ Hiệu trưởng
SĐT 1639407744.0
Email None
Địa chỉ Khu 3 - Thị Trấn Than Uyên - Than Uyên -Lai Châu
Giới thiệu