Hình đại diện

Phạm Thị Mừng

Đơn vị Tiểu học xã Mường Cang
Chức vụ Hiệu trưởng
SĐT 01256362330
Email None
Địa chỉ Giao Thông - Mường Cang -Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu