Hình đại diện

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đơn vị THCS xã Mường Kim
Chức vụ Giáo viên
SĐT 984191184.0
Email thanhthuythanuyen@gmail.com
Địa chỉ Khu 7A - Thị Trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu