Hình đại diện

Nguyễn Hồng Khanh

Đơn vị PTDTBT THCS xã Tà Mung
Chức vụ Văn thư
SĐT 01626658279
Email None
Địa chỉ Nà Khiết - Mường Cang - Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu