Hình đại diện

Vũ Trọng Ninh

Đơn vị PTDTBT THCS xã Tà Hừa
Chức vụ Hiệu trưởng
SĐT 01694500919
Email None
Địa chỉ Khu 4 - Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu