Hình đại diện

Nguyễn Ngọc Huấn

Đơn vị PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa
Chức vụ Kế toán
SĐT 01663889118
Email None
Địa chỉ Khu 6 - Thị Trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu