Hình đại diện

Bùi Thị Huê

Đơn vị PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung
Chức vụ Kế toán
SĐT 01658634669
Email None
Địa chỉ Khu 6 - Thị Trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu
Giới thiệu