Hình đại diện

Vàng Văn Thanh

Đơn vị PTDTBT Tiểu học Vàng San
Chức vụ Văn thư
SĐT 01294950447
Email vangvanthanh20111985@gmail.com
Địa chỉ Vàng San - Mường Tè - Lai Châu
Giới thiệu