Hình đại diện

Lỳ Xừ Po

Đơn vị PTDTBT Tiểu học Thu Lũm
Chức vụ Hiệu trưởng
SĐT 0974690456
Email trinhcongtl@gmail.com
Địa chỉ Pắc Ma - Mường Tè - Lai Châu
Giới thiệu