Hình đại diện

Trường PTDTBT TH Ka Lăng

Đơn vị PTDTBT Tiểu học Ka Lăng
Chức vụ Hiệu trưởng
SĐT 01629824886
Email truongtieuhocso1kalang@gmail.com
Địa chỉ Ka Lăng -Mường Tè -Lai Châu
Giới thiệu