Hình đại diện

Phạm HỮu Tiệp

Đơn vị PTDTBT THCS Nậm Khao
Chức vụ Giáo viên
SĐT 0973588013
Email tiepluong2012@gmail.com
Địa chỉ Vạn Phúc- Ninh Giang - Hải Dương
Giới thiệu