Hình đại diện

Lê Thị Bình

Đơn vị Mầm non số 1 Bum Tở
Chức vụ Phó hiệu trưởng
SĐT 01693306909
Email lethibinh06091978@gmail.com
Địa chỉ Khu Phố 4 TT Mường Tè
Giới thiệu