Hình đại diện

Vàng Thị Lan

Đơn vị Mầm non Bum Nưa
Chức vụ Phó hiệu trưởng
SĐT 0948543080
Email ngan@gmail.com
Địa chỉ Khu phố 8 TT Mường Tè - Lai Châu
Giới thiệu