Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Sau khi tập huấn còn khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất, đánh giá Phòng GD&ĐT Mường Tè 56
Rà soát số liệu thống kê học sinh bán trú tại trường Phòng GD&ĐT Mường Tè 56
Thống kê thực trạng kết nối mạng Internet tại các đơn vị trường học Phòng GD&ĐT Mường Tè 56
Điểm danh cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý giáo dục Penta và quản trị website Phòng GD&ĐT Mường Tè 56
THỐNG KÊ BÁO CÁO SỐ LIỆU CÁN BỘ THAM GIA TẬP HUẤN Phòng GD&ĐT Mường Tè 56