Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Cập nhật nhân sự và số điện thoại các đơn vị Phòng GD&ĐT Phong Thổ 66
Cập nhật nhân sự và số điện thoại các đơn vị Phòng GD&ĐT Phong Thổ 66
Tổng hợp những khó khăn vướng mắc, những lỗi chưa làm được sau khi tập huấn Phòng GD&ĐT Phong Thổ 68
Điểm danh cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý giáo dục Penta và website Phòng GD&ĐT Phong Thổ 66