Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo học sinh tốt nghiệp THCS Phòng GD&ĐT Tân Uyên 13
Phòng GD&ĐT Tân Uyên 38
aaaaa Phòng GD&ĐT Tân Uyên 1
Báo cáo học sinh dan tộc thiểu số (demo) Phòng GD&ĐT Tân Uyên 1
Báo cáo sau tết nguyên đán năm học 2019-2020 (demo) Phòng GD&ĐT Tân Uyên 35
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ TRẺ EM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VĐHHC DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (demo) Phòng GD&ĐT Tân Uyên 35
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2019-2020 (demo Tập huấn) Phòng GD&ĐT Tân Uyên 35
Rà soát số liệu thống kê Phòng GD&ĐT Tân Uyên 35
Lập danh sách giáo viên thi dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 (demo tập huấn) Phòng GD&ĐT Tân Uyên 35
Danh sách cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý giáo dục Phòng GD&ĐT Tân Uyên 35