Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Cung cấp số liệu báo cáo “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 20/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lập danh sách học sinh nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2019-2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Các biểu mẫu PCGD năm 2019 (so với năm 2018 không thay đổi) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 19/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Quyết định thành lập tổ điều tra PCGD, XMC năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Rà soát thâm niên quý 1+2 năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà hỗ trợ năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 13/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 12/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp số lượng SGK còn thiếu đầu năm học 2019-2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thông báo tải dữ liệu thống kê đã duyệt cuối năm 2018-2019 trên máy chủ để thực hiện năm học mới Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 08/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 07/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Danh sách HS vượt khó học giỏi Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 06/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Biểu thanh toán chế độ giáo viên dạy XMC trong hè 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 4
Thông báo lấy chứng từ (hợp đồng và hóa đơn) về trang thông tin điện tử website nhà trường. Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 05/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 02/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Bài viết điển hình tiêu biểu về gương người tốt, việc tốt tháng 08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo chất lượng hàng tháng bậc tiểu học tháng 08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 01/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Kế hoạch Hoạt động GDNGLL tháng 08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Đề khảo sát cấp Tiểu học theo Thông tư 22 tháng 08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12