Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Thống kê quá trình công tác của nhân viên HĐ 68 (những người hưởng lương mã ngạch 01.011 và 01.009) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lấy ý kiến về nhu cầu sử dụng, những khó khăn, vướng mắc triển khai phần mềm quản lý sổ điểm, học bạ điện tử Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Đăng ký danh sách CB QL, Giáo viên, nhân viên phụ trách công nghệ thông tin trong nhà trường Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo tuần lễ học tập suốt đời 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 11/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 10/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng CC, VC và ngạch bậc lương hiện hưởng (tính đến 01/10/2019) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Đăng ký thiết bị cuối năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 08/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Đăng ký lịch giảng dạy, dự giờ, bồi dưỡng phương pháp dạy học môn tin học cấp THCS Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 07/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Hướng dẫn thực hiện chương trình lớp XMC, sổ điểm, học bạ Phòng GD&ĐT Than Uyên 5
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 04/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 03/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 02/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp số liệu xã hội hóa giáo dục năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Danh sách học sinh học trái tuyến Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Nhập bổ xung số liệu phổ cập (số liệu đã có sẵn trên biểu là số dự kiến, hoặc từ năm trước) Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Bài viết điển hình tiêu biểu về gương người tốt, việc tốt tháng 10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo chất lượng hàng tháng bậc tiểu học tháng 10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 01/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Kế hoạch Hoạt động GDNGLL tháng 10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Đề khảo sát cấp Tiểu học theo Thông tư 22 tháng 10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng tháng 10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36