Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA ỦNG HỘ ĐỒNG CHÍ TRẦN XUÂN PHONG Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo diện tích nhà trường Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Danh sách kiện toàn, thành lập mới Hội đồng trường Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Rà soát đăng ký sáng kiến sau khi tập huấn thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo chất lượng học sinh bán trú hằng tháng, năm học 2018-2019 tháng 10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê kết quả ứng dụng website trong nhà trường tính đến ngày 12/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Thông báo tải dữ liệu PM Staschool đã chốt duyệt với sở GD&ĐT Lai Châu (dấu đã duyệt ngày 01/10/2018) Xem HD Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 12/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Đăng ký bồ dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ thi thăng hạng viên chức năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 11/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 10/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TỪ "DỰ ÁN NUÔI EM" NĂM HỌC 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Biểu đối chiếu số liệu PCGD cấp huyện và cấp xã. Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Hoàn thiện biên bản bàn giao đồ dùng nội trú do dự án CWS cấp Phòng GD&ĐT Than Uyên 3
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 08/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 05/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Đề cương báo cáo Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời.năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 04/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Rà soát lần cuối Dự thảo chỉ tiêu thực hiện QĐ 1844, 1071 năm học 18-19 nếu có điều chỉnh liên hệ trực tiếp với đồng chí Bùi Thị Nguyệt trước 15h ngày hôm nay (3/10/2018) Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
BÁO CÁO KINH PHÍ TÀI TRỢ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017 VÀ 2017 - 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 03/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 02/10/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lập lại danh sách CBQL, nhân viên đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Tổng hợp nhu cầu SGK, vở viết năm học 2019-2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo và đăng ký số lượng học sinh bán trú hưởng chế độ hộ trợ gạo, năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13