Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Lập danh sách CB, GV, NV trong trường có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo kết quả dạy chuyên đề của Ban giám hiệu Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Chốt số liệu nông thôn mới năm 2018 tiêu chí phụ trách (trường THCS tham mưu báo cáo số liệu trên về xã) Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Baos cáo nội dung góp ý Luật GD (nội dung GDTX, TTHTCĐ) Phòng GD&ĐT Than Uyên 11
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo góp ý Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 11/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 10/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Danh sách Bán trú (ngoài chế độ 116) Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 08/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê quá trình công tác của giáo viên Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 07/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo đánh giá nước, nhà vệ sinh hợp vệ sinh (nhập số liệu trực tiếp) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo đánh giá nước, nhà vệ sinh hợp vệ sinh (HD đánh giá lại) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số liệu Nông thôn mới năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 11
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 04/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số liệu đội viên, nhi đồng (2018-2019) Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 03/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Rà soát thâm niên Đợt II năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Danh sach HS đè nghị nhận học bổng Mai Vàng (2018-2019) Phòng GD&ĐT Than Uyên 10
báo cáo sơ kết học ki I, 2018-2019 (cấp TH và THCS) Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
báo cáo sơ kết ki I, năm học 2018-2019 (cấp MN) Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Thống kê hệ thống văn bằng chứng chỉ của CBQL tính đến 31/12/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 02/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo sơ kết HKI đối với GDTX Phòng GD&ĐT Than Uyên 24