Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 18/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 17/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo thống kê học sinh bán trú năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
PPCT 8 môn văn hóa cơ bản lớp 6 đến lớp 9 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 16/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 15/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo về diện tích đất sử dụng của nhà trường Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Rà soát danh sách HS đề nghị phê duyệt dược hưởng chế độ bán trú năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 25
Nắm bắt thông tin học sinh đã chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết đến thời điểm này Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Nhận tiền chế độ GV dạy giỏi cấp tỉnh Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 13/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Quyết định thành lập tổ điều tra PCGD thời điểm tháng 9 năm 2018 và QĐ kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, XMC Phòng GD&ĐT Than Uyên 14
Xây dựng đề án học tiếng Anh giai đoạn 2017-2025 Phòng GD&ĐT Than Uyên 17
Báo cáo khẩn số liệu phục vụ phỏng vấn công tác chuẩn bị năm học mới Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 10/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo kết quả thi lại trong hè cho học sinh tiểu học Phòng GD&ĐT Than Uyên 4
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Bổ sung thông tin học sinh được nhận xe đạp Phòng GD&ĐT Than Uyên 6
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
KIỂM TOÁN DỰ ÁN CWS GIAI ĐOẠN TỪ 7/2017-6/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 1
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 08/08/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7