Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 Chưa báo cáo
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 118 10 91,5% 56 51 51 5 Ốm
13/08/2019 118 8 93,2% 56 56 56 6 Ốm Pha Mu theo kế hoạch 120 nhưng chết 2 còn 118
14/08/2019 118 8 93,2% 56 56 51 5 Ốm Kế hoạch 120 đã giảm còn 118 ( Vì 2 HS 5 tuổi vào lớp 1 chết)