Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 263 2 99,2% 0 0 0 0 6a1-1p; 8a1-1kp
05/09/2019 263 2 99,2% 0 0 0 0 7A1=1 (phép); 8A1=1 (Không phép)
06/09/2019 263 0 100,0% 0 0 0 0
07/09/2019 264 2 99,2% 0 0 0 0 9a1 - 1P, 7A1 - 1p
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 236 4 98,3% 0 0 0 0 6a2-2p; 6a1-1p; 9a2-1p
10/09/2019 263 5 98,1% 0 0 0 0 6a1-1p; 6a2-1p; 7a1-1p; 9a1-1p; 9a2-1p
11/09/2019 263 2 99,2% 0 0 0 0 6a2-2 (1p+1kp)