Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 188 0 100,0% 157 157 157 0
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 188 3 98,4% 157 157 157 3 không phép
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 Chưa báo cáo
10/09/2019 Chưa báo cáo
11/09/2019 Chưa báo cáo