Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 388 4 99,0% 90 89 89 1 Học sinh ốm
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 Chưa báo cáo
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 388 8 97,9% 90 87 87 3 học sinh ốm
10/09/2019 388 8 97,9% 90 89 89 1 Học sinh ốm
11/09/2019 388 6 98,5% 90 89 89 1 học sinh ốm