STT Họ tên Nghỉ từ ngày Đến ngày Lý do
1 Bùi Thị Diềm 01/01/2018 (chưa rõ) Nghỉ thai sản
2 Phan Ngọc Trang 01/01/2018 (chưa rõ) Nghỉ thai sản
3 Hoàng Đình Mạnh 27/02/2018 (chưa rõ) Đi học