Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 22/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Thống kê đội ngũ ngày 22/09/2018 146
Thống kê thực đơn ngày 22/09/2018 108
Thống kê thực phẩm ngày 22/09/2018 108
Thống kê học sinh ngày 22/09/2018 146
Thống kê số vụ bao lực gia đình trong đơn vị từ 2008 đến 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Rà soát Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thống kê năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 21/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 435
Thống kê đội ngũ ngày 21/09/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 21/09/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 21/09/2018 346
Thống kê học sinh ngày 21/09/2018 426
Thông báo kết quả báo cáo thống kê các đơn vị trường đến thời điểm 11h ngày 20/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 20/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 20/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 20/09/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 20/09/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 20/09/2018 346
Thống kê học sinh ngày 20/09/2018 426
Rà soát số lượng tổ chức thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Rà soát, sắp xếp lại danh sách học viên tập huấn vùng khó Phòng GD&ĐT Than Uyên 4
Đăng ký đổi mẫu giao diện website của viettel theo kho mẫu dựng sẵn Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Tổng hợp HS chưa ra lớp năm học 2018-2019 ngày 19/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 19/09/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 19/09/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 19/09/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 19/09/2018 346
Thống kê học sinh ngày 19/09/2018 426