Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Rà soát cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn bị cho xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/04/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 18/04/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 18/04/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 18/04/2019 345
Thống kê học sinh ngày 18/04/2019 425
Đăng ký số lượng học sinh dự thi học kỳ II năm học 2018-2019 (không tính học sinh khuyết tật thi theo đề riêng) Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/04/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 17/04/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 17/04/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 17/04/2019 345
Thống kê học sinh ngày 17/04/2019 425
Gửi lại để in ra kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 và năm 2020-2021 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Tổng hợp tình hình bạo lực học đường năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/04/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 16/04/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 16/04/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 16/04/2019 345
Thống kê học sinh ngày 16/04/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/04/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 15/04/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 15/04/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 15/04/2019 345
Thống kê học sinh ngày 15/04/2019 425
Thống kê đội ngũ ngày 13/04/2019 146
Thống kê thực đơn ngày 13/04/2019 108
Thống kê thực phẩm ngày 13/04/2019 108
Thống kê học sinh ngày 13/04/2019 146
Thống kê nhu cầu đội ngũ và giáo viên hạn chế về năng lực Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 12/04/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7