Văn bản mới
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
491/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Ban ra đề thi kiểm tra năng lực giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi Phòng GD&ĐT Than Uyên 17/10/2017
490/QĐ-PGD&ĐT Quyết định đặc cách công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 17/10/2017
Thông báo Kế hoạch hoạt động của tổ cốt cán chuyên môn Phòng GD&ĐT Than Uyên 16/10/2017
527/BC-PGD&ĐT Báo cáo thực hiện chính sách đối với nhà giáo và CBQL giáo dục giai đoạn 2014-2016 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16/10/2017
04/KH-BCĐPCGD Kế hoạch kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữa các xã, thị trấn năm 2017 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16/10/2017
2512/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách học sinh khuyết tật học kỳ I năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13/10/2017
520/Hd-PGD&ĐT Hướng dẫn một số quy định về hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/10/2017
2592/QĐ-PGD&ĐT Kiện toàn Hội đồng trường năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/10/2017
1304/CV-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật kiến thức PCCC Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/10/2017
2600/QĐ-UBND Thành lập các Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/10/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
438/PGD- TCCB Cập nhật thông tin đội ngũ và đăng ki số lượng hợp đồng có thời hạn giáo viên nghỉ thai sản năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 11/08/2017
437/PGD ĐT- CMTHCS Hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lí học sinh từ năm học 2017 -2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
434/PGD- CMTH Rà soát học sinh nhận học bổng Quỹ'' Tiếp bước cho em đến trường'' năm 2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
436/PGD ĐT- CMTH Tổng dọn vệ sinh môi trường tổ chức Ngày hội Văn hóa,thể thao mừng ngày Quốc khánh 02/9/2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
435/PGDĐT- CMTHCS Rà soát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đến năm 2020 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
144/QĐ -PGD Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn các điều kiện phục vụ năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
451/PGDDT-CM Rà soát thực trạng CSVC chất,sách giáo khoa năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 08/08/2017
408/PGDĐT-THCS Tổ chức thi lại và xét lên lớp năm học 2016-2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 20/07/2017
403/PGDĐT-THCS Nhu cầu sửa chữa nhà ở bán trú năm học 2017 - 2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 17/07/2017
1086/QĐ - UBND Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với tập thể cá nhân năm học 2016-2017 UBND Huyện Tân Uyên 23/06/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1432 /SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 (demo) Sở GD&ĐT Lai Châu 12/09/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
TB Danh sách tài khoản phần mềm penta của Phòng GD&ĐT Mường Tè Khác 16/09/2017
Tin tức mới nhất