Văn bản mới
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
331/SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả thi Kiến thức chuyên môn Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 27/03/2018
103 /SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả Kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên và Tổng phụ trách Đội năm 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 09/02/2018
1790 /KH-SGDĐT Kế hoach tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn của giáo viên, tổng phụ trách đội các trường Năm học 2017-2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/11/2017
1558 /SGDĐT-CTTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 05/10/2017
Tai lieu Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý giáo dục Penta Khác 13/09/2017
1572/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh lần năm 2017 UBND tỉnh Lai Châu 19/07/2017
1116/SGDĐT-KT&QLCLGD Thông báo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Sở GD&ĐT Lai Châu 15/07/2017
TB Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm của CBQL, CBCM, giáo viên Sở GD&ĐT Lai Châu 07/06/2017
Tai lieu Tài liệu phục vụ buổi họp Bàn giải pháp giáo dục vùng khó chiều ngày 26/4/201 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
610 /SGDĐT-VP Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đăng ký cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1102/UBND-YT Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 UBND huyện Than Uyên 28/04/2021
96/UBND-VP phê duyệt thời gian nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 UBND huyện Than Uyên 22/01/2021
26/HD Hướng dẫn rà soát gạo học kỳ I và điều chỉnh số học sinh, số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II, năm học 2020-2021 Phòng GD&ĐT Than Uyên 14/01/2021
25/TrT-PGD&ĐT Triệu tập cán bộ tham gia hội thảo và tham quan, học tập việc triển khai các hoạt động trong trường bán trú Phòng GD&ĐT Than Uyên 14/01/2021
2907/QĐ-UBND QĐ phê duyệt danh sách hưởng chế độ phụ cấp thâm niên UBND tỉnh Lai Châu 14/01/2021
23/KH_PGD&ĐT Kế hoạch phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 Phòng GD&ĐT Than Uyên 14/01/2021
22/HD_PGD&ĐT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học tiếng dân tộc thiểu số Phòng GD&ĐT Than Uyên 14/01/2021
21/PGD&ĐT Báo cáo kết quả tập huấn mô đun 2 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13/01/2021
00/BNQ 146 Phụ biểu Nghị quyết số 146, ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Than Uyên UBND huyện Than Uyên 13/01/2021
20/PGD&ĐT Hưởng ứng tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet năm học 2020-2021 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13/01/2021
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
TB Danh sách tài khoản phần mềm tổng hợp báo cáo Khác 09/03/2020
559/KH-PGDDT Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
591/KH-PGD ĐT Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 của PGD Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
593/PGD ĐT Thảo luận nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương và chính sách tăng thêm năm 2017, dự toán năm 2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
575/HD-PGD Hướng dẫn Tổ chức kiểm tra hết học kì I năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
589/PGDĐT- TCCB Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
588/PGD ĐT-TCCB Báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp và đăng kí thang hạng giáo vien phổ thông công lập Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
390/QĐ- PGD Quyết định Tổ chức các Kỳ thi, Hội thi cuộc thi dành cho GV,HS các cấp học,ngành học năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
581/PGDĐT- CMTHCS Tổ chức Cuộc thi KHKT,ki thuật cáp huyện cho học sinh THCS năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
580/PGDĐT- CMTH Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1432 /SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 (demo) Sở GD&ĐT Lai Châu 12/09/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
112/QĐ-UBND Quyết định danh sách cán bộ quản lý, giáo viên hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III,VI năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/02/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Tin tức mới nhất