Văn bản mới
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
331/SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả thi Kiến thức chuyên môn Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 27/03/2018
103 /SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả Kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên và Tổng phụ trách Đội năm 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 09/02/2018
1790 /KH-SGDĐT Kế hoach tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn của giáo viên, tổng phụ trách đội các trường Năm học 2017-2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/11/2017
1558 /SGDĐT-CTTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 05/10/2017
Tai lieu Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý giáo dục Penta Khác 13/09/2017
1572/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh lần năm 2017 UBND tỉnh Lai Châu 19/07/2017
1116/SGDĐT-KT&QLCLGD Thông báo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Sở GD&ĐT Lai Châu 15/07/2017
TB Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm của CBQL, CBCM, giáo viên Sở GD&ĐT Lai Châu 07/06/2017
Tai lieu Tài liệu phục vụ buổi họp Bàn giải pháp giáo dục vùng khó chiều ngày 26/4/201 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
610 /SGDĐT-VP Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đăng ký cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
TB Danh sách tài khoản phần mềm tổng hợp báo cáo Khác 09/03/2020
559/KH-PGDDT Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
591/KH-PGD ĐT Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 của PGD Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
593/PGD ĐT Thảo luận nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương và chính sách tăng thêm năm 2017, dự toán năm 2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
575/HD-PGD Hướng dẫn Tổ chức kiểm tra hết học kì I năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
589/PGDĐT- TCCB Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
588/PGD ĐT-TCCB Báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp và đăng kí thang hạng giáo vien phổ thông công lập Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
390/QĐ- PGD Quyết định Tổ chức các Kỳ thi, Hội thi cuộc thi dành cho GV,HS các cấp học,ngành học năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
581/PGDĐT- CMTHCS Tổ chức Cuộc thi KHKT,ki thuật cáp huyện cho học sinh THCS năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
580/PGDĐT- CMTH Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1432 /SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 (demo) Sở GD&ĐT Lai Châu 12/09/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
112/QĐ-UBND Quyết định danh sách cán bộ quản lý, giáo viên hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III,VI năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/02/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Tin tức mới nhất