Văn bản mới
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1790 /KH-SGDĐT Kế hoach tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn của giáo viên, tổng phụ trách đội các trường Năm học 2017-2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/11/2017
1558 /SGDĐT-CTTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 05/10/2017
Tai lieu Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý giáo dục Penta Khác 13/09/2017
1572/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh lần năm 2017 UBND tỉnh Lai Châu 19/07/2017
1116/SGDĐT-KT&QLCLGD Thông báo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Sở GD&ĐT Lai Châu 15/07/2017
TB Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm của CBQL, CBCM, giáo viên Sở GD&ĐT Lai Châu 07/06/2017
Tai lieu Tài liệu phục vụ buổi họp Bàn giải pháp giáo dục vùng khó chiều ngày 26/4/201 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
610 /SGDĐT-VP Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đăng ký cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
595/SGDĐT-GDMN Tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng cho CBQL và GVMN do Dự án SRPP tổ chức Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
Thông báo Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
619/HD-PGD&ĐT Mở lớp xóa mù chữ năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13/12/2017
512/QĐ-PGD&ĐT Thành lập Ban chấm thi lớp 8, 9 học kỳ I năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13/12/2017
01/Ttr-LĐLĐ Thông tri triệu tập Đại biểu dự đại hội công đoàn LĐLĐ huyện Than Uyên 11/12/2017
510/QĐ-PGD&ĐT Thành lập ban coi thi lớp 6,7,8,9 học kỳ I năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 07/12/2017
1852/SGD&ĐT Triệu tập học viên tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017 Sở GD&ĐT Lai Châu 07/12/2017
29-CV/BTG Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân Phòng GD&ĐT Than Uyên 07/12/2017
27-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng công an Lai Châu Phòng GD&ĐT Than Uyên 07/12/2017
614/HD-PGD&ĐT-TCCB Chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong trường học Phòng GD&ĐT Than Uyên 06/12/2017
612/TB-PGD&ĐT Ủy quyền quản lý chỉ đạo hoạt động của cơ quan, của nghành Phòng GD&ĐT Than Uyên 05/12/2017
1850 /SGDĐT-GDTrH Cấp mã thi KHKT cấp tỉnh năm hoc 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 05/12/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
438/PGD- TCCB Cập nhật thông tin đội ngũ và đăng ki số lượng hợp đồng có thời hạn giáo viên nghỉ thai sản năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 11/08/2017
437/PGD ĐT- CMTHCS Hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lí học sinh từ năm học 2017 -2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
434/PGD- CMTH Rà soát học sinh nhận học bổng Quỹ'' Tiếp bước cho em đến trường'' năm 2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
436/PGD ĐT- CMTH Tổng dọn vệ sinh môi trường tổ chức Ngày hội Văn hóa,thể thao mừng ngày Quốc khánh 02/9/2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
435/PGDĐT- CMTHCS Rà soát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đến năm 2020 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
144/QĐ -PGD Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn các điều kiện phục vụ năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
451/PGDDT-CM Rà soát thực trạng CSVC chất,sách giáo khoa năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 08/08/2017
408/PGDĐT-THCS Tổ chức thi lại và xét lên lớp năm học 2016-2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 20/07/2017
403/PGDĐT-THCS Nhu cầu sửa chữa nhà ở bán trú năm học 2017 - 2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 17/07/2017
1086/QĐ - UBND Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với tập thể cá nhân năm học 2016-2017 UBND Huyện Tân Uyên 23/06/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1432 /SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 (demo) Sở GD&ĐT Lai Châu 12/09/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
TB Danh sách tài khoản phần mềm penta của Phòng GD&ĐT Mường Tè Khác 16/09/2017
Tin tức mới nhất