Văn bản mới
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
331/SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả thi Kiến thức chuyên môn Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 27/03/2018
103 /SGDĐT-KTQLCLGD Thông báo kết quả Kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên và Tổng phụ trách Đội năm 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 09/02/2018
1790 /KH-SGDĐT Kế hoach tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn của giáo viên, tổng phụ trách đội các trường Năm học 2017-2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/11/2017
1558 /SGDĐT-CTTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 05/10/2017
Tai lieu Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý giáo dục Penta Khác 13/09/2017
1572/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh lần năm 2017 UBND tỉnh Lai Châu 19/07/2017
1116/SGDĐT-KT&QLCLGD Thông báo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Sở GD&ĐT Lai Châu 15/07/2017
TB Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm của CBQL, CBCM, giáo viên Sở GD&ĐT Lai Châu 07/06/2017
Tai lieu Tài liệu phục vụ buổi họp Bàn giải pháp giáo dục vùng khó chiều ngày 26/4/201 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
610 /SGDĐT-VP Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đăng ký cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 Sở GD&ĐT Lai Châu 28/04/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
499/HD Hướng dẫn triển khai Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm học 2020-2021 Phòng GD&ĐT Than Uyên 30/09/2020
42/TB Thông báo tuyển sinh chính thức VĐV năng khiếu đợt I, năm 2020 Khác 30/09/2020
503/TrT Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự chuyên đề dạy học lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới, năm học 2020-2021 Phòng GD&ĐT Than Uyên 29/09/2020
501/HD Hướng dẫn rà soát, thống kê số học sinh bị ảnh hưởng do các xã chuyển từ khu vực III và khu vực II sang khu vực I Phòng GD&ĐT Than Uyên 29/09/2020
763/QĐ Quyết định Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Tập huấn “Xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số” Sở GD&ĐT Lai Châu 29/09/2020
498/TB Thông báo kết quả kiểm tra lớp 1 triển khai CTGDPT 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 29/09/2020
1946/KH Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 Sở GD&ĐT Lai Châu 29/09/2020
29-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2020 Khác 29/09/2020
41-BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN Khác 29/09/2020
225/BC Báo cáo tuần thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBND tỉnh Lai Châu 29/09/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
TB Danh sách tài khoản phần mềm tổng hợp báo cáo Khác 09/03/2020
559/KH-PGDDT Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
591/KH-PGD ĐT Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 của PGD Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
593/PGD ĐT Thảo luận nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương và chính sách tăng thêm năm 2017, dự toán năm 2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
575/HD-PGD Hướng dẫn Tổ chức kiểm tra hết học kì I năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
589/PGDĐT- TCCB Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
588/PGD ĐT-TCCB Báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp và đăng kí thang hạng giáo vien phổ thông công lập Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
390/QĐ- PGD Quyết định Tổ chức các Kỳ thi, Hội thi cuộc thi dành cho GV,HS các cấp học,ngành học năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
581/PGDĐT- CMTHCS Tổ chức Cuộc thi KHKT,ki thuật cáp huyện cho học sinh THCS năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
580/PGDĐT- CMTH Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Phòng GD&ĐT Tân Uyên 21/02/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1432 /SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 (demo) Sở GD&ĐT Lai Châu 12/09/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
112/QĐ-UBND Quyết định danh sách cán bộ quản lý, giáo viên hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III,VI năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/02/2020
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Tin tức mới nhất