Văn bản mới
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
52/QĐ-PGD&ĐT Quyết định phân công giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/02/2018
51/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12/02/2018
Thong bao Danh sách và quyết định thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, 9 cấp tỉnh Phòng GD&ĐT Than Uyên 10/02/2018
50/QĐ-PGD&ĐT Công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8,9 cấp huyện Phòng GD&ĐT Than Uyên 09/02/2018
69/TB-PGD&ĐT Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội UBND huyện Than Uyên 09/02/2018
68/HD-PGD&ĐT Thực hiện chương trình hành động, chống bạo lực học đường trong các trường Phòng GD&ĐT Than Uyên 09/02/2018
Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức chuyên mônT GV, TPTD NAM HOC 2017-2018 Sở GD&ĐT Lai Châu 09/02/2018
65/HD-PGD&ĐT Thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông Phòng GD&ĐT Than Uyên 09/02/2018
70/SYT Ủy quyền quản lý bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn huyện Phòng GD&ĐT Than Uyên 09/02/2018
76/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Phòng GD&ĐT Than Uyên 09/02/2018
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
438/PGD- TCCB Cập nhật thông tin đội ngũ và đăng ki số lượng hợp đồng có thời hạn giáo viên nghỉ thai sản năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 11/08/2017
437/PGD ĐT- CMTHCS Hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lí học sinh từ năm học 2017 -2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
434/PGD- CMTH Rà soát học sinh nhận học bổng Quỹ'' Tiếp bước cho em đến trường'' năm 2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
436/PGD ĐT- CMTH Tổng dọn vệ sinh môi trường tổ chức Ngày hội Văn hóa,thể thao mừng ngày Quốc khánh 02/9/2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
435/PGDĐT- CMTHCS Rà soát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đến năm 2020 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
144/QĐ -PGD Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn các điều kiện phục vụ năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 10/08/2017
451/PGDDT-CM Rà soát thực trạng CSVC chất,sách giáo khoa năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 08/08/2017
408/PGDĐT-THCS Tổ chức thi lại và xét lên lớp năm học 2016-2017 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 20/07/2017
403/PGDĐT-THCS Nhu cầu sửa chữa nhà ở bán trú năm học 2017 - 2018 Phòng GD&ĐT Tân Uyên 17/07/2017
1086/QĐ - UBND Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với tập thể cá nhân năm học 2016-2017 UBND Huyện Tân Uyên 23/06/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
1432 /SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 (demo) Sở GD&ĐT Lai Châu 12/09/2017
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
Chưa có văn bản nào được công bố.
Số/Ký hiệu Tên văn bản CQ ban hành Ngày ban hành
TB Danh sách tài khoản phần mềm penta của Phòng GD&ĐT Mường Tè Khác 16/09/2017
Tin tức mới nhất